เครื่องสักคิ้ว ลายเส้น ดั้งเดิม

เครื่องสักคิ้วไฉอี้ลายเส้น

Share

Share

เครื่องสักคิ้วรุ่น ไฉอี้ลายเส้น

ใช้สักคิ้วได้ทั้งคิ้วสไลด์ คิ้วลายเส้น
ใช้สักปากก็ได้
มอเตอร์แรงดี สักติดง่าย