ด้ามเพ้นท์/เต้าเพียน ลายจุด 2 หัว

ด้ามเพ้นท์ สำหรับใส่ใบมีด

Share

Share

ด้ามสำหรับใส่ใบมีด

เพื่อใช้ในการสักคิ้ว

ประเภทลายเส้น 3มิติ 6มิติ

มีทั้งแบบใช้ได้ด้านเดียว
และใส่ได้2ด้าน