ที่วัดคิ้ว

ด้ามสแตนเลส สำหรับวัดคิ้ว

Share

Share

ที่วัดคิ้ว

ทำจากสแตนเลส สามารถดัดงอได้ให้เข้ากับโครงหน้าลูกค้า