โคมไฟสักคิ้ว

โคมไฟสำหรับสักคิ้ว ไฟ LED

Share

Share

โคมไฟสำหรับสักคิ้ว 

หลอดไฟ LED ไม่ร้อน ไม่ทำให้ปวดตา 

สามารถปรับระดับความสว่างได้