แหวนใส่สีสัก (ซิลิโคน) 10 ชิ้น

แหวนสำหรับใส่สีสัก

Share

Share

สำหรับใส่สีสัก ใส่ยาชา หรือน้ำยาอื่นๆ

เพื่อแบ่งใช้คนต่อคน