เข็มสักตัว Magnum

เข็มใช้กับเครื่องสักตัว

เข็มแมกนัม

1RS 3RS กลม 5RS กลม 5M ตรง 7M ตรง 7RM โค้ง 9M ตรง 9RM โค้ง 11M ตรง 13M ตรง 15M ตรง

Share

Share

เข็มสัก ใช้กับเครื่องสักตัว 

สามารถใช้สักคิ้ว สักปากได้