เครื่องสักคิ้ว รุ่นไฮจีนิค

เครื่องสักคิ้ว ไฮจินิค รุ่นดั้งเดิม ไม่มีแบต #เครื่องสักตัว #เครื่องสีฝุ่น #เครื่องสักคิ้ว #เครื่องสักปาก #เครื่องombre #เครื่องออมเบร์ #เครื่องสักไฉอี้ #เครื่องสักมาตรฐาน #เครื่องสักดิจิตอล #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สัก

Share

Share

เครื่องสักคิ้ว ไฮจินิค รุ่นดั้งเดิม ไม่มีแบต ใช้สายชาร์จ ผลักสีดี ไม่มีสะดุด ถนอมผิวไม่ให้ช้ำ

เครื่องเดินลื่นไม่สะดุด แม้ผิวหนา เหนียว
สีติดเรียบลื่นสม่ำเสมอ
เข็มที่ใช้ ป้องกันการติดเชื้อ
ปลอดภัย 100%
ใช้ได้ครบ คิ้ว ตา ปาก เมโส สักตัว

#เครื่องสักตัว #เครื่องสีฝุ่น #เครื่องสักคิ้ว #เครื่องสักปาก #เครื่องombre #เครื่องออมเบร์ #เครื่องสักไฉอี้ #เครื่องสักมาตรฐาน #เครื่องสักดิจิตอล #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สัก