เครื่องสักคิ้ว ไฉอี้ลายเส้น

เครื่องสักคิ้ว ใช้สักได้ทั้งคิ้ว ตา ปาก เครื่องนิ่งเงียบ

Share

Share

เครื่องนิ่ง เสถียร
มอเตอร์แรง
เสียงเบา
ผลักสีได้ดีไม่มีสะดุด
สักได้ทั้ง คิ้ว ตา ปาก
เครื่องรุ่นนี้สักปากสวยมาก