ที่วัดคิ้ว

ด้ามสแตนเลส สำหรับวัดคิ้ว #ที่วัดคิ้ว #ไม้บรรทัดวัดคิ้ว #สเกลวัดคิ้ว #บล็อคคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว

Share

Share

ที่วัดคิ้ว

ทำจากสแตนเลส สามารถดัดงอได้ให้เข้ากับโครงหน้าลูกค้า 

#ที่วัดคิ้ว #ไม้บรรทัดวัดคิ้ว #สเกลวัดคิ้ว #บล็อคคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว