เข็มเครื่องสักปาก Magnum

เข็มใช้กับเครื่องสักปาก

เข็มแมกนัม

1RS 3RS กลม 5RS กลม 5M ตรง 7M ตรง 7RM โค้ง 9M ตรง 9RM โค้ง 11M ตรง 13M ตรง 15M ตรง

Share

Share

เข็มสัก ใช้กับเครื่องสักปาก

และยังสามารถใช้สักคิ้ว สักปากได้ 

มีทั้งเข็มกลมและเข็มแบน

#เข็มสักตัว #เข็มไฮจีนิค #เข็มดิจิตอล #เข็มชามัง #เข็มหัวแบน#เข็มหัวกลม #เข็มมาตรฐาน#เข็มไฉอี้ #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก