เทปผ้า L

เทปพันเครื่องขนาดใหญ่ ใช้พันด้ามเต้าเพี้ยนหรือเครื่องสัก เพื่อกันลื่นจากเหงื่อ มีหลายสี #เทปผา้ #เทปพันเครื่องสัก #ผ้าพันเครื่องสัก #อุปกรณ์สัก #อุปกรณ์สักปาก

Share

Share

เทปพันเครื่องขนาดใหญ่ ใช้พันด้ามเต้าเพี้ยนหรือเครื่องสัก เพื่อกันลื่นจากเหงื่อ มีหลายสี


#เทปผา้ #เทปพันเครื่องสัก #ผ้าพันเครื่องสัก #อุปกรณ์สัก #อุปกรณ์สักปาก