ด้ามมีดกันคิ้ว

ด้ามมีดโกน คือด้ามที่ใช้ใส่ใบมีดแบบหัก เท่านั้น #ด้ามมีดโกน #ด้ามใบมีด #ด้ามมีดกันคิ้ว #อุปกรณ์สัก #อุปกรณ์สักปาก

Share

Share

ด้ามมีดโกน คือด้ามที่ใช้ใส่ใบมีดแบบหัก เท่านั้น

ด้ามมีดโกน #ด้ามใบมีด #ด้ามมีดกันคิ้ว #อุปกรณ์สัก #อุปกรณ์สักปาก