สีสักปาก BORA นำเข้าจากประเทศรัสเซีย

สีสักปาก สักติดง่าย ลอกแล้วสีสวย

สี

2 3 4 5 7 13 14 15 16

Share

หมวดหมู่ : สีสัก สีสักปาก

Share

สีสักปาก BORA BORA นำเข้าจากประเทศรัสเซีย

เป็นสีเนื้อน้ำ สีสักติดง่าย สีสวย  สีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก 

#สีสักคิ้ว #สีสักปาก #สีสักลายเส้น #สีสักสไลด์ #สีสักคิ้วฝุ่น #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก