คีมคีบเข็ม

คีมคีบเข็ม

Share

Share

คีมคีบเข็ม ใช้คีมเข็มมาตรฐาน หรือเข็มไฉอี้ ลงไปในเครื่อง เพื่อดันให้เข็มไม่หลวมและหลุดจากเครื่อง

#คีมคีบเข็ม #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก