ตัววัดสแตนเลส

บล็อคสแตนเลส #ที่วัดคิ้ว #ไม้บรรทัดวัดคิ้ว #สเกลวัดคิ้ว #บล็อคคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว

Share

หมวดหมู่ : อุปกรณ์การฝึก

Share

บล็อคสแตนเลส เป็นที่วัดคิ้ว ที่ได้มาตรฐาน สามารถวัดจุดกึ่งกลางของคิ้ว และหางคิ้วได้ดี การวัดดูจากรูปคิ้วเดิมของลูกค้าแต่ละท่าน

#ที่วัดคิ้ว #ไม้บรรทัดวัดคิ้ว #สเกลวัดคิ้ว #บล็อคคิ้ว #อุปกรณ์สักคิ้ว